Pełny regulamin Sklepu Internetowego SIVON dostępny jest poniżej, a także w pliku PDF pod adresem: https://www.sivon.pl/shop/Regulamin.pdf 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  https://www.sivon.pl/shop/


Regulamin sklepu internetowego https://www.sivon.pl/shop/ charakteryzuje zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.sivon.pl/shop/


1. WARUNKI ZAMAWIANIA


Właścicielem sklepu internetowego https://www.sivon.pl/shop/ jest firma: „MAJA” Katarzyna Grabarek, ul. Turkusowa 5 52-215 Wrocław, NIP: 894-122-82-54, REGON: 932125941,

Zamówienia na produkty „SIVON” można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem https://www.sivon.pl/shop/,

Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12, soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane, a następnie realizowane następnego dnia roboczego,

Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówień jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu internetowego https://www.sivon.pl/shop/ lub dokonanie zakupów bez rejestracji ale z podaniem pełnych danych adresowych, rozliczeniowych i kontaktowych,

Podanie adresu email i numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia zamówienia,

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić do 3 dni roboczych nie będą realizowane,

Każde zamówienie przyjęte do realizacji będzie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną,

Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane,

Zamówienia co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu i mogą zostać anulowane o czym zamawiający zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną,

Wszystkie dane podane przez Klienta są objęte ochroną Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się w dziale „Polityka Prywatności” - https://sivon.pl/shop/index.php?route=information/information&information_id=3 


2. WARUNKI SPRZEDAŻY


Ceny w sklepie internetowym https://www.sivon.pl/shop/ wyrażone są:

a) w Polskich złotych – w sklepie internetowym podane są ceny zarówno netto jak i ceny brutto, które obciążone są 23% podatkiem VAT,

Opłatę za dostawę zakupionego przedmiotu na wskazany przez kupującego adres ponosi kupujący,

Zakupy na kwotę powyżej 200zł premiowane są darmową wysyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez kupującego adres. Koszt wysyłki w tym przypadku ponosi sklep internetowy,

W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, towar zostanie wysłany w chwili otrzymania całości należnej kwoty za dokonane zakupy (opłata za produkt oraz koszt wysyłki),

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym https://www.sivon.pl/shop/j est prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży,

Sklep internetowy https://www.sivon.pl/shop /posiada określony zapas danego produktu, w przypadku większego zamówienia (powyżej 30 sztuk) jednego rodzaju perfum należy skontaktować się i uzgodnić datę realizacji danego zamówienia,

Użytkownik, który zarejestruję się na stronie sklepu internetowego https://www.sivon.pl/shop/ wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych, informacji o produktach oraz ogłoszeń o aktualnych promocjach w firmie „MAJA” Katarzyna Grabarek,

Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Przelew bankowy na konto sklepu internetowego,

b) Zapłata gotówką w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej obsługiwanej przez Pocztę Polską,

c) Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy mieszczącej się przy ulicy Turkusowej 5 we Wrocławiu,

Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,

b) Odbiór osobisty w siedzibie firmy mieszczącej się przy ulicy Turkusowej 5 we Wrocławiu,

Sklep internetowy https://www.sivon.pl/shop/ nie odpowiada za terminowość jak również jakość świadczonych usług przez Pocztę Polską ponieważ, nie ma on na to żadnego wpływu, 

Za wszystkie dodatkowe koszty związane z powrotem i ponownym wysłaniem przesyłki obciążony jest klient. Wyjątkiem jest sytuacja gdy produkt wysłany przez sklep internetowy https://www.sivon.pl/shop/ jest niesprawny z winy producenta, w tym wypadku koszt ponosi sklep internetowy.


3. WARUNKI OGÓLNE


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.sivon.pl/shop/,

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://www.sivon.pl/shop/ prowadzony jest przez firmę „MAJA” Katarzyna Grabarek, właścicielem sklepu jest Katarzyna Grabarek,

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

e) informacje dotyczące ochrony Danych Osobowych Klienta,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep internetowy https://www.sivon.pl/shop/ zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni,

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.sivon.pl/shop/,

Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego,

Klient ma możliwość skontaktowania się z obsługą sklepu za pośrednictwem:

a) Działu „Kontakt” na stronie internetowej sklepu,

b) Adresu mailowego: sklep@sivon.pl,

c) Telefonicznie pod numerem telefonu: 71-341-79-94,

d) Pisemnie pod adresem: „MAJA” Katarzyna Grabarek, ul. Turkusowa 5, 52-215 Wrocław.


4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


Warunkiem zapoczątkowania  korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach,

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu,

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych, które jest obowiązkowe, 

Podane przez Klienta dane służące do obsługi zamówienia są objęte ochroną Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się w dziale „Polityka Prywatności” - https://sivon.pl/shop/index.php?route=information/information&information_id=3

Firma „MAJA” Katarzyna Grabarek będąca właścicielem sklepu internetowego https://www.sivon.pl/shop/  , ma prawo do ograniczenia, bądź pozbawienia klienta praw do korzystania ze sklepu internetowego w trybie natychmiastowym jeśli klient nie zastosuje się do regulaminu, a w szczególności gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych postępowań , które zostaną uznane przez sklep www.sivon.pl/sklep/  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy „MAJA” Katarzyna Grabarek,

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu, bądź osoby odpowiedzialnej za obsługę strony,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje wszelkie środki ostrożności odpowiednie do stopnia zagrożenia w Internecie. 

Więcej informacji znajduje się w dziale „Polityka Prywatności” - https://sivon.pl/shop/index.php?route=information/information&information_id=3


4.1. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

Korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY


W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.sivon.pl w zakładkę „SKLEP INTERNETOWY” lub wejść na bezpośredni adres sklepu: https://www.sivon.pl/shop/ , dokonać wyboru numeru perfum zgodnie z listą i opisem danego zapachu, następnie podjąć kolejne czynności zgodnie z wyświetlanymi komunikatami,

Wybór zamawianych towarów przez klienta następuję poprzez dodanie danego produktu do „Koszyka”,

W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,

W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty",

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności, oraz sposobu dostawy.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem https://www.sivon.pl/shop/  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu,

Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej,

Podane przez Klienta dane służące do obsługi zamówienia są objęte ochroną Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się w dziale „Polityka Prywatności” - https://sivon.pl/shop/index.php?route=information/information&information_id=3


6. SPOSOBY DOSTAWY TOWARU


Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia,

Dostawa zamówionych towarów odbywa za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub transportem własnym,

Wszelkie koszty oraz ceny obejmujące dostawę podawane są podczas wyboru towaru oraz sposobu płatności,

Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez klienta zamówienia na wybrane towary,

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostepnienie oraz potwierdzenie klientowi  istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi informacji na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki wydruku towaru oraz faktury VAT – zgodnie z wolą klienta,

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.


7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: „MAJA” Katarzyna Grabarek, ul. Turkusowa 5, 52-215 Wrocław,

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru,

Zwracany przez Klienta Towar należy odesłać na adres : „MAJA” Katarzyna Grabarek, ul. Turkusowa 5, 52-215 Wrocław,

Zwracany przez klienta towar powinien być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, a także zostać stosownie i bezpiecznie zapakowany sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu,

Koszty odesłania i zabezpieczenia towaru ponosi klient.


8. REKLAMACJE


Sklep internetowy https://www.sivon.pl/shop/ jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep https://www.sivon.pl/shop/ o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego,

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: „MAJA” Katarzyna Grabarek, ul. Turkusowa 5, 52-215 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres sklep@sivon.pl ,

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu,

Sklep internetowy https://www.sivon.pl/shop/ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy,

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.sivon.pl/shop/ zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac modernizacyjnych i/lub technicznych bez obowiązku informowania o tym fakcie klientów sklepu,

Regulamin sklepu może być zmieniony przez sklep w każdej chwili bez obowiązku informowania o tym fakcie klientów sklepu,

Nazwy perfum i ich producentów przedstawione w sklepie internetowym są zastrzeżonymi znakami producentów. Zostały one użyte jedynie w celach informacyjnych i porównawczych.


10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego - https://sivon.pl/shop/index.php?route=information/information&information_id=3,

Dostęp do serwisu tj. sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.sivon.pl/shop/ dostępny jest przez bezpieczne połączenie na podstawie certyfikatu SSL, wydanego przez dostawcę hostingu.


11. DEFINICJE


1) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu,

2) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

3) Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym na stronie https://www.sivon.pl/shop/,

4) Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa,

5) Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru,

6) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów kupującego,

7) Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę,

8) Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka),

9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy (podmiotem prowadzącym sklep internetowy) a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

10) Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem  umowy,

11) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.sivon.pl/shop/ za pośrednictwem którego kupujący może złożyć zamówienie,

12) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),

13) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

14) Zdjęcia poglądowe – umieszczone w celu poinformowania klienta, iż dany produkt może mieć podobną nutę zapachową. Wszystkie perfumy dostępne w sklepie są konfekcjonowane we flakonikach „Sivon Eau De Parfum 55ml”. ZDJĘCIA POGLĄDOWE służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie ukazują faktycznego i końcowego wyglądu produktu.

12. POLITYKA COOKIES

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu https://www.sivon.pl/shop/

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics.

5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/,

8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


* Regulamin wersja pierwsza z późniejszymi zmianami, Wrocław 25.05.2018r.